SPM TWS 600S作业泵

SPM  TWS 600S作业泵

SPM  TWS 600S是一种采用专利设计的多功能三缸柱塞泵,可背靠背双机安装。

SPM  TWS 600S泵采用独特的曲轴和十字头偏置专利设计,可以大大减小十字头和十字头导板上负荷,同时减小支撑曲轴的主滚柱轴承上的载荷。该偏置专利设计使TWS 600S泵在做功冲程中产生的连杆倾角更小,从而降低十字头和十字头导板之间的磨损,提高产品使用寿命。

SPM  TWS 600S主要应用于酸化、固井、砾石充填和不压井作业。

SPM  TWS 600S技术规格:

最大功率:447kw(600BHP) 长度:1,276mm(50.25in)

最大连杆负荷:43,360kg(100,000 lb) 宽度:1,344mm(52.93in)

冲程:152.4mm(6in) 高度:607mm (23.88in)

传动比:4.61:1 重量(净重):2,240kg (4,940 lb)

SPM  TWS 600S双机背靠背安装布置图:

SPM  TWS 600S的工作参数表:

柱塞直径

每转
排量

驱替参数(泵每分钟冲次/小齿轮转速RPM)

50/230

120/552

200/920

300/1380

450/2070

mm
(in)

升/转
(加仑/转)

升/分
(加仑/分)

Kg/cm2
(PSI)

升/分
(加仑/分)

Kg/cm2
(PSI)

升/分
(加仑/分)

Kg/cm2
(PSI)

升/分
(加仑/分)

Kg/cm2
(PSI)

升/分
(加仑/分)

Kg/cm2
(PSI)

63.5
(21/2)

1.4
(0.38)

72
(19)

1,436
(20,372)

174
(46)

1,421
(20,165)

290
(76)

853
(12,099)

434
(115)

568
(8,066)

651
(172)

379
(5,377)

69.9
(23/4)

1.8
(0.46)

87
(23)

1,186
(16,836)

210
(56)

1,174
(16,665)

350
(93)

705
(9,999)

526
(139)

470
(6,666)

788
(208)

313
(4,444)

76.2
(3)

2.1
(0.55)

104
(28)

997
(14,147)

250
(66)

987
(14.003)

417
(110)

592
(8,402)

625
(165)

395
(5,601)

938
(248)

263
(3,734)

88.9
(31/2)

2.8
(0.75)

142
(37)

732
(10,394)

341
(90)

725
(10,288)

568
(150)

435
(6,173)

851
(225)

290
(4,115)

1,277
(337)

193
(2,744)

101.6
(4)

3.7
(0.98)

185
(49)

561
(7,958)

445
(118)

555
(7,877)

741
(196)

333
(4,726)

1,112
(294)

222
(3,151)

1,668
(441)

148
(2,100)

114.3
(41/2)

4.7
(1.24)

235
(62)

443
(6,288)

563
(149)

439
(6,224)

938
(248)

263
(3,734)

1,407
(372)

175
(2,489)

2,111
(558)

117
(1,660)

输入功率:kW(BHP)

188(253)

448(600)

448(600)

448(600)

448(600)

1.以上数据基于90%的机械效率和100%的容积效率得出-只用于间歇作业。

2.压力超过 1000Kg/ cm2 (15000psi)的要求,请联系制造厂家。

SPM  TWS 600S泵的水功率曲线:

注:该图表显示SPM  TWS 600S泵在最大水功率下的工作性能。请注意:随着泵柱塞尺寸增大,最大流量随之增大,最大压力相应减小。

 


>> 相关产品
联系我们    |    站内搜索    |    法律声明    |    网站地图    |    友情连接